Mindenszentek ünnepe

Ünnepi szentmisét mutatott be Bábel Balázs érsek Mindenszentek főünnepén a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Az ünnepi szentmisén koncelebráltak a város papjai. A szentbeszédben a főpásztor az üdvösségről beszélt, mint az emberi élet végcéljáról. Elmondta, hogy az emberiség élhetne boldogan is a teremtett világban minden háborúság nélkül, de az eredeti bűn következményeként az ember elveszítette a harmóniát Isten és embertársa felé, s így akarata rosszra hajlóvá lett. Igaz, hogy a világ sok táján igyekeznek viccet csinálni ilyenkor a halálból, de az mégis szomorú és súlyos valóságként telepedik rá az ember életére. Mors imperator. A felszabadulást egyedül Jézus megváltó üzenete hozta el. Ő az, aki letöröl szemünkről minden könnyet, ahogy a Jelenések könyve fogalmaz. Az ő feltámadása magával hozza a mi feltámadásunkat. A megdicsőültek azok, akik Istennél vannak, s akik közbenjárnak értünk. A szeretet kapcsolata fűz egybe bennünket a megdicsőült Egyház tagjaival. A szentmise végén a Mindenszentek dicsőséges megünneplése után a főpásztor imádkozott a jelenlévőkkel az összes elhunytért.