papi rekollekció Kalocsán

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papsága rekollekción, azaz lelki továbbképzésen vett részt 2018. március 14-én Kalocsán. A találkozó érseki szentmisével kezdődött a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A papság koncelebrálásával bemutatott szentmise szónoka Dr. Dolhai Lajos teológiai tanár, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt. Rektor úr szentbeszédében kitért a pap kapcsolatrendszerének fontosságára. A relációkra, melyek a papot Istennel, a teremtett világgal, és az emberiséggel összekötik. A kapcsolat, melyből táplálkozik az Istennel való kapcsolat, mely a szentmise bemutatásában válik teljessé. A püspökkel, aki a részegyház vezetője, s aki küld bennünket Isten népének szolgálatára, valamint a többi pappal a presbitérium tagjaival, akikkel közösségben éljük meg Isten országának építését a világban, a világért. A szentmise után a Nagyasszonyunk Köznevelési Intézményben folytatódott a továbbképzés programja. Az előadásokat ugyancsak Dr. Dolhai Lajos rektor úr vezette. Első előadásában a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés egyházmegyei nyitányaként a Római Misekönyvben található Eucharisztikus imákat elemezte teológiai és lelkipásztori szempontból. Az előadás remek teológiai alapozás volt, hogy a minden nap miséző papság most külön elmélkedje át az Eucharisztikus imáknak mély tartalmát és dogmatikai, pasztorális összefüggéseit. A második előadásban az eucharisztikus kongresszusokkal kapcsolatos szentszéki megnyilatkozásokat fejtette ki. Az elméleti alapozással megkezdődött a papság komoly lelki-teológiai felkészülése a közelgő kongresszusra. Az előadások után a találkozó kötetlen formában folytatódott a fehér asztal mellett.