Hamvazószerda a kalocsai Főszékesegyházban

Ünnepi szentmisével nyitotta meg a nagyböjti időszakot Dr. Bábel Balázs érsek a kalocsai Főszékesegyházban. A főpásztor szentbeszédében beszélt a hamu jelképéről. Kiemelte, hogy több lehetőséget rejt magában e liturgikus cselekmény. Emlékeztet arra, hogy számunkra az idő véges. Amikor elveszítünk valakit, akkor a veszteség fájdalma miatt nincs lehetőségünk elmélkedni arról, hogy életünk sátra egyszer összedől. Most azonban a hamu erre lehetőséget kínál. Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Az embernek újra meg kell határoznia élete fő célját. Rá kell döbbenni arra, hogy a pusztán evilági célok sírba szállnak, nem tartanak örökké. A szeretet cselekedetei azonban véglegesek. Semmit sem viszünk magunkkal a földi léten túlra, kizárólag a szeretet cselekedeteit. Mert a szeretet, és annak tettei örökre megmaradnak. Ezért fontosak vallásgyakorlataink. Az ima, mely ebben az időben még jelentősebb, mint máskor. A böjt, ami által lemondunk szükségtelen dolgokról, melyeket amúgy is itt kell hagyni. Az alamizsna, amely az embert erősíti az egymás iránt érzett felelősség tudatában. A szentbeszéd után, a főpásztor megáldotta a hamut, majd ő maga is részesült a hamvazkodás szertartásában, majd meghamvazta a jelenlévő papokat, s végül a szentmisén résztvevő híveket is.