Úrnapja a kalocsai Főszékesegyházban

A szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek úr mutatta be, koncelebráltak a város papjai. Az oltárokat a Szent István király templom közössége, a Belvárosi Plébánia képviselő-testülete, az Egyházközség lelkiségi mozgalmai, valamint a Zárdatemplom közössége építette. Hála és köszönet mindazoknak, akik az ünnep megszervezésében, a díszítésben, valamint a lebonyolításban részt vállaltak. Isten jósága megfizet minden jószándékú segítőnek! Reméljük, hogy mindenki lelki épülésére szolgált a csodálatos ünnep! A legszentebb Eucharisztia ünneplése az Élet igenlése! A jelenvaló Úr áldása kísérje minden ember életét!

(A képeket Koprivanacz Kristóf készítette)