Aranymise Kalocsán

Szabó István piarista atyát köszöntötték pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából Kalocsán, a Szent István király templomban, nagyböjt első vasárnapján. Az ünnepi Szentmise szónoka Bábel Balázs volt, aki elmondta, hogy abba a templomba hívta az atyát, ahol a jezsuita rend előtt, több mint száz évig a piarista szerzetesek szolgáltak. Megemlékezett a piarista rend nagy dátumairól. Négyszáz éve hagyta jóvá a kegyes atyák rendjét a pápa, 250 éve avatták szentté az összes katolikus iskola védőszentjét, Kalazanci Szent Józsefet, és 50 éve szentelték pappá Szabó István atyát, akinek újmiséjén piarista diákként a kalocsai érsek is részt vett. Összekötötte a jubiláns szentelési jelmondatát, valamint a nagyböjt első vasárnapjának evangéliumát. A keresztény ember Jézussal együtt megkísértett. Naponta kérjük a Miatyánkban, hogy az Úr segítsen a kísértések idején. Megemlítette, hogy Kalazanci Szent József gyermekkorában egy játék karddal a kezében elhatározta, hogy megöli az ördögöt, s ennek megfelelően életének sok megpróbáltatása volt. Meg kellett érnie, hogy kizárták a saját maga által alapított iskolából, de mégis győzött ő, s egyházunk szentté is avatta. Beszédében a főpásztor kitért az angyalokra. Jézusnak a kísértések után angyalok szolgáltak. A papi szolgálat valamiképpen kapcsolódik az angyalok küldetéséhez. A bűn elleni küzdelemben, a gyógyításban, a jó hír terjesztésében, valamint a ránk bízottak megőrzésében olyanná kell lenni, mint az angyalok. Az érsek elmondta, hogy Szabó István atya tehetségével, mind Budapesten, mind Kecskeméten a matematika és fizika tanításával mindent megtett diákjai fejlődésének érdekében. Elmondta, hogy Kalazanci Szent József maga is fontosnak tartotta a természettudományok művelését. Galileivel való barátságát akkor is megőrizte, amikor az inkvizíció rosszallással nézett rá. A rend is előszeretettel művelte a természettudományokat, hiszen ezen az úton is közelebb lehet kerülni az Istenhez. Az érsek beszéde végén kitért a hála fontosságára, s utalt rá, hogy a pedagógia, a nevelés nem hoz rögtön eredményt. Nem lehet azonnal gyümölcsöket látni, de a gyümölcsök megszületnek. Utalt arra, hogy jó lenne, ha újra nagy lendülettel indulnának be a piarista papi hivatások a világban. A jubiláns atyának sok erőt, és lelki békét kívánt a főpásztor, hogy munkálkodásával tovább építse Isten országát.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye          

 

Fotó: Tóth Krisztina