A mesemondó lány

Az a nemzedék, amelyik a Zsebtévé című gyermekműsoron nőtt fel, még élénken emlékezhet a verseskönyv házikójából kilépő versmondó lányra.

Ugyanilyen jelenség a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda mese- és versmondó lányának, Pintér Rita Erzsébetnek a kedves és jóságos egyénisége, sallangtalan és természetes mesemondása.

Rita kisiskolásként kezdett mesét mondani. Előadásában mindig ott volt a spontaneitás kedves közvetlensége, a szöveget ízig-vérig ismerő előadó magabiztos attitűdje.

Apró bizonytalanságait hamar kinőtte, tanulmányai során és az azokon túl vállalt feladataiban is pontos, megalkuvást nem tűrő, elkötelezett tanulóvá, olvasóvá és alkotóvá formálódott,

Felső tagozatos korában már jöttek a komoly sikerek, versmondásának horizontja is egyre szélesebbre tágult. Maga is felfedezővé vált, egyedül lelt rá arra a költőnőre, akihez egyéniségét hasonlatosnak vélte, Nemes Nagy Ágnesre. Ugyanakkor a klasszikus magyar költészet bármelyik képviselőjét biztos tudással adta elő.

Kísérletezgetett, tanult és kutatott, empátiája, művészi érzékenysége sokat fejlődött, előadásmódja egyre biztosabbá, pontosabbá vált, de sohasem volt kimódolt, előre gyártott retorikai panelekkel és panelekből építkező.

Rendelkezett azon erényekkel, melyek alkalmassá tették, hogy a szöveget a maga egyéniségéhez színesítse, illetve a tartalmak színeit felismerje, azokhoz alkalmazkodjon. Kiválóan improvizál, önálló, érett mesemondóvá alakult. Tudatosan keresi és kutatja azokat a meséket, melyet személyiségéhez hajlíthat, melynek tartalmát nem csak megélni, hanem átlelkesíteni is tudja.

A tavalyi körzeti mesemondó versenyen már második volt, idén, nyolcadikos diákként pedig magabiztosan, nagy fölénnyel nyerte meg azt.

 

2017. február 18-án rendezték meg Kecskeméten, a Katona József Könyvtár épületében immáron sokadszorra a mesemondók megyei döntőjét. Ez mindig rangos verseny, a megye legkiválóbb növendékeinek megmérettetése kimagasló szakmaiságú zsűri előtt történik, melynek tagjai idén is Ramháb Mária könyvtárvezető, dr. Kriston Vízi József múzeumi kultúraközvetítő, dr. Kríza Ildikó néprajzkutató voltak.

Rita szokásához híven sok mosollyal, érző és maníroktól mentes, népiesen zamatos előadásmódja nagy sikert aratott, a zsűri egyöntetű véleménye szerint is kimagaslón teljesített, így az igen rangos és értékes megyei harmadik helyezést érte el.

Rita kitartása, természetes előadásmódja, kedves, keresztényi egyénisége például szolgál alacsonyabb évfolyamon tanuló iskolatársainak, szavalásban és mesemondásban őt követő kisebb és nagyobbacska versenyzőinknek, meseszerető növendékeinknek.

 

Paál Zsolt Tamás          

tanár