Szent Sebestyén búcsú Kalocsán

Az érseki kastély földszinti Szent Sebestyén kápolnájának búcsúját ünnepelték Kalocsán. Az ünnepi Szentmisét és szentbeszédet Bábel Balázs érsek mutatta be. Az ünnepen jelen voltak a város papjai, valamint számos hívő. A szentbeszédben a főpásztor kitért arra, hogy Szent Sebestyén ünnepe eszünkbe juttatja, hogy nem csupán a régi korokban volt keresztényüldözés. Napjainkra a kereszténység a legüldözöttebb vallás lett. Függetlenül a felekezetektől. Új ökumenizmust teremt ez a helyzet, a vér ökumenizmusát. Nagy dolog, hogy mi szabadon betérhetünk templomainkba és kápolnáinkba és imádkozhatunk. Leborulhatunk Isten Fia előtt. Nem volt ez mindig így. Néhány emberöltővel ezelőtt ebből az érseki kastélyból is vittek el embereket, papokat, hogy hitükért börtönbe csukjanak. Nemcsak Grősz érseket, hanem többeket is. Az akkori kommunizmus, materialista gondolkodásába nem fért bele az isteni lét igenlése. Ennek a ténynek állít emléket az Astriceum Érseki Múzeum felső szintje. Az érsek kitért továbbá arra, hogy Jézus szava egyre inkább megvalósul: „Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak!” Valamint kiemelte a mai zsolozsmából Szent Ambrus beszédét, aki a Szentírást, az Apostolok Cselekedeteit idézve emlékeztetett, hogy sok viszontagságon át kell bejutni Isten országába. E gondolatnál a főpásztor személyes emlékét is megosztotta a hívekkel: „Amikor annak idején a katonaságba bevonultam, figyelmeztettek rá, hogy nem szabad vallásos dolgot bevinni. A politikai tiszt külön elbeszélgetett velem, hogy amennyiben van nálam Szentírás, vagy rózsafüzér, azt még büntetlenül leadhatom. Akkor még nem mertem bevinni, de néhány hét után már megtaláltam a módját, hogy a kis Szentírást be tudjam csempészni. Az első eltávozás alkalmával, amikor hazaértem és felütöttem a Bibliát pont ez az idézet tárult a szemem elé, melyet akkor pirossal alá is húztam: Sok viszontagságon keresztül kell bejutni Isten országába! Azt a kis Szentírást, még ma is őrzöm.” Az Isten igéje élő és átható. Fényt gyújt a szemnek, és vigasztalást ad minden élethelyzetben. Érsek úr megemlékezett az éppen halva fekvő Placid atyára, aki ezt az igazságot saját hivatásának ismerte fel. A gulágon nagy nehézségek, nyomorúságok közepette rájött arra, hogy Isten megengedte, hogy ez vele megtörténjék, mert ő a vigasztalás és remény fenntartásának szolgálatát kapta. Hitvalló keresztény emberként, és még inkább papként sokak életét mentette meg azzal, hogy reménységet öntött beléjük. A Szentmise végén a Főpásztor szerény reggelivel várta mindazokat, akik a búcsúi Szentmisén részt vettek, majd Szentségimádás vette kezdetét.

Érseki Hivatal, Kalocsa