Madách nyomdokain a Rákóczis diák

Somogyi László Tibor a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 12. c osztályos, közgazdász tanulója nem kis fába vágta a fejszéjét. A Madách Imre halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett irodalmi pályázaton Az ember tragédiájának 16. színére kellett alkotásokat beküldeni a diákoknak.

A Tekós diák Washingtonba repítette Ádámot, Évát valamint Lucifert és megpróbálta elképzelni, mit látnának ők a XXI. század viszontagságai között.

A szakértő zsűri tetszését is elnyerte Somogy László alkotása, hiszen harmadik helyezéssel jutalmazták, egyben meghívták a Madách Imre Emléknapra, melyet 2014. szeptember 27-én rendeztek Csesztvén, ahol az eredményért járó díjat is átvehette.

Laci felkészítésében Parrag Szilvia tanárnő segédkezett.

Az alábbiakban előbb a zsűri két tagjának értékelését olvashatjuk, majd azt a verset, amit Laci a szombati hazaút során alkotott.
 

Kovács Ida, a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályvezetőjének véleménye:
"Mindenekelőtt szeretném elismerésemet kifejezni az ifjú pályázók teljesítménye előtt. Valamennyien tiszteletre méltó munkát végeztek, amelyhez a XIX. századi irodalom iránti fokozott érdeklődésre, fantáziára, dramatikai érzékre, írókészségre, verselői vénára volt szükség. S még hozzá kell tennünk: Madách drámai költeményének alapos ismerete, valamint koncentráció és kitartás nélkül e munkák nem születhettek volna meg.

Somogyi L.Tibor Washingtonba viszi el hőseit, szereposztása, szerzői instrukciói tiszták, jól érthetőek. Szövegének szerkesztése imponáló, jól összefogott. Szerencsésen megtalálja a hőse által vágyott ideált, s nem mulasztja el, hogy a szín végén következetesen visszatérjen a kezdetben vágyott ideával való leszámoláshoz is. Erősen kifogásolható azonban, hogy a szövegben gyakran szerepelnek az érthetetlenség határát súroló mondatok, rosszul megválasztott vagy rossz értelemben használt kifejezések, amelyek megakasztják, megzavarják a dialógusokat. A pályamű tehát első sorban nyelvi megformáltsága miatt marasztalható el."

Horváth Anita, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Szakközépiskola irodalom tanárának véleménye:
"Közös jellemzők:
Valamennyi pályamű megfelelt a kiírásban felsorolt követelményeknek: betartják a terjedelmi kötöttségeket, párbeszédes formát használnak. Mindegyik pályázó eredeti és önálló megközelítését nyújtja a feladatnak, és helyes koncepcióval él: folytatja a Tragédiabeli logikai építkezést, amelyet részletesen és kellő mélységben ismer. Közös jellemző továbbá, hogy egyik pályamunka sem mentes apróbb hibáktól.

Somogyi László Tibor
A pályamű eredetisége: A választott helyszínek az ellentétek szerepét hangsúlyozzák, melyek az emberi életet végigkísérik.
A koncepció logikája: Washingtonban, a fehér házban vagyunk, Ádám Barack Obama, Lucifer a tanácsadója. A gazdag nyugat, majd a nyomorúságos kelet szembeállítása után Ádám Isten szavainak hatására visszavágyik a kiindulóponthoz, hogy tudatosan, immáron hittel felvértezve járhassa be kiszabott útját. Ádám a Tragédiában megfogadta, de nem értette meg az Úr szavát. A pályamű ezt a megértési folyamatot tárja elénk.

Vezess hát vissza a lét kezdetéhez Lucifer,
Vállalom az utat,
Sok szörnyűséggel pecsételve ugyan,
De a fensőbb reménység,
Már örök nyugalmat ad!”

A pályaműben megjelenő gondolati mélység, a tartalom hitelessége, személyessége: A gondolati mélységet a koncepció és a nyelvi lelemények is közvetítik.
A megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és esztétikai kivitele: A megfogalmazás meg-meg döccen, az apró gépelési hibáktól eltekintve a helyesírás rendben, a formai megjelenés kifogástalan."

 

Somogyi László: Csesztvére érkeztem

Magasló hegyek orma rázza fel lelkemet,
Lágy szívének dallama tükrözi az életet
Felhők közül a fény karja szabadul,
Gyönyörét megragadva a csend is elhalkul

Fáknak ezrei az ég felé törnek
Égi tájjal versenyezve egymáshoz öltöznek.
Völgyek mélyében esővíz aluszik
Benne lakozó ősi vidámság hallatszik

Csodába cseppenve Csesztvére érkeztem
Madáchnak lelkével egy házban léteztem
Emberek öröme ölelve marasztal,
Emlékeimben él újszanki tavasszal.

', 'summary': '

Somogyi László Tibor a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 12. c osztályos, közgazdász tanulója nem kis fába vágta a fejszéjét. A Madách Imre halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett irodalmi pályázaton Az ember tragédiájának 16. színére kellett alkotásokat beküldeni a diákoknak.

A Tekós diák Washingtonba repítette Ádámot, Évát valamint Lucifert és megpróbálta elképzelni, mit látnának ők a XXI. század viszontagságai között.

', 'format': 'full_html1