Közlemény az elsőáldozásról

A 2013/14. évtől kezdve az iskolai oktatásnak is része a katolikus hit- és erkölcstan. A megkeresztelt gyermekek katolikus nevelését a szülők a keresztelés szertartásában Isten előtt vállalták. Ez kötelezettséget jelent, hogy amennyiben van lehetőség a hitoktatáson való részvételre, úgy a katolikus szülő elvezeti gyermekét erre az útra. A megkeresztelt gyermek, aki kellően felkészült, rendszeresen jár hittanra és rendszeresen jár a vasárnapi szentmisére, elsőáldozáshoz járulhat. Ez nem a gyermeki kereszténység záró ünnepe, hanem a felnőtt kereszténnyé fejlődés útjának egy állomása. Ünnep, de nem végállomás. A hittan tanulásának folytonosnak kell lennie ahhoz, hogy a gyermek elérje a felelős felnőtt kereszténységet majdan a bérmálás szentségében.
Ha a szülők, akiknek gyermeke idén lenne elsőáldozó, de már most eldöntötték, hogy jövőre nem járatják gyermeküket hittanra, csupán polgári erkölcstanra, arról tesznek tanúságot, hogy ígéretüket nem veszik komolyan. A döntést május 20-ig kell meghozniuk, akkorra ugyanis az iskola felé jelezni kell, hogy jövőre hittanra, vagy erkölcstanra fog járni gyermekük.
Aki hittanra fog járni, az lehet elsőáldozó, aki viszont nem, annak elsőáldozása elhalasztható.
 
Kalocsa, 2014. május 8.
 
                                                                                                                                                 Érseki Hivatal
', 'summary': '
A 2013/14. évtől kezdve az iskolai oktatásnak is része a katolikus hit- és erkölcstan. A megkeresztelt gyermekek katolikus nevelését a szülők a keresztelés szertartásában Isten előtt vállalták. Ez kötelezettséget jelent, hogy amennyiben van lehetőség a hitoktatáson való részvételre, úgy a katolikus szülő elvezeti gyermekét erre az útra. A megkeresztelt gyermek, aki kellően felkészült, rendszeresen jár hittanra és rendszeresen jár a vasárnapi szentmisére, elsőáldozáshoz járulhat.', 'format': 'full_html1