Keresztúton Jézussal - SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

kep5

 

 

Minden tanévben a nagyobb egyházi ünnepekre hagyományaink szerint készül fel iskolánk tanulóközössége. Nagyböjti lelki napunk alkalmával először szentmisén vettünk részt, melyet iskolalelkész atyánk mutatott be. Iskolánk tanulói a várost bejáró keresztúton tettek tanúságot hitükről.

 

ewtew

 13213

Isten áldásával az időjárás is nagyon kedvezett elhatározásunk teljesítésében. Az út bejárása során tekintettel voltunk a különböző korcsoportok terhelhetőségére, így a legkisebbek az út feléig kísértek bennünket. Minden állomáson egy-egy osztály képviselője olvasta a stáció elmélkedését, másik társuk pedig hordozta a keresztet. A tanulók mellett a felnőttek is kivették részüket a stációs elmélkedések vezetésében. Lelkinapunk közösségünket és hitünket formáló volt. A nagyhét elején óvodásaink is mini zarándoklaton vettek részt, ismerkedtek a nagyhét eseményeivel.

159  353

wwqe  675