Öt pedagógus részesült kitüntetésben Kalocsán

456

 

 

 

 

 

 

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye huszadik alkalommal rendezte meg az egyházmegye legrangosabb pedagógus kitüntetésének átadó ünnepségét. Az idei esztendőben öt pedagógus részesült a Kunszt József-díjban.

 

 

154

A díjat Dr. Bábel Balázs érsek alapította 2001-ben néhai elődje, az oktatásért és közművelődésért, a magyar kultúráért sokat tevő Kunszt József (1790-1866) kalocsai érsek emlékére, a főegyházmegye alapításának ezredik évében.

A díjat minden évben Kunszt József érseki kinevezésének évfordulóján, május 15-én, vagy ehhez közeli napon adják át az arra érdemesnek tartott pedagógusoknak az ASTRICEUM Érseki Múzeumban.

Jakabné Galovics Eszter, a kunadacsi Szent Margit Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese, Tyavoda Julianna, a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanára, valamint Farkas Zoltán Miklós, a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgatója az egyházi iskolák között érdemelte ki a díjat. Schuckné Balázs Ágnes, a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium óvodavezetője a szerzetesi, míg Illés Péter, a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolájának igazgatója a világi kategória szakembereiként kapták meg az elismerést.

42

A főpásztor a díjátó ünnepség előtt személyesen találkozott és gratulált a kitüntetetteknek. Köszöntőjében megfogalmazta, hogy a pedagógusokra nagyon nagy szüksége van a társadalomnak és az Egyháznak egyaránt. Nem véletlenül olvassuk a Szentírásban, hogy „akik másokat igazságra oktattak, ragyogni fognak, mint a csillagok az égen”. Az elmúlt időszak járvánnyal terhelt világa kifejezetten megmutatta, milyen nagy szükség van a személyes kapcsolatokra a nevelésben. A digitális világ soha nem tudja pótolni a jelenléti oktatást, a pedagógusok személyes példáját. Sokszor szokta mondani: „a szavak elszállnak, de a példák vonzanak”.

Megköszönte Nagy Attila piarista házfőnök atyának az ünnepi beszéd megtartását. Bizonyára sokan tudják, hogy a piarista rend alapítója, Kalazanci Szent József a katolikus oktatás védőszentje, aki így ír a nevelés feladatáról: „Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük elnyeréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra tanítjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrzőangyalaik látnak el.” Ebből is látszik, hogy időről időre újra meg kell fogalmazni, hogy mi a pedagógus feladata. Mindenki másként határozza ezt meg. Van, aki a versenyek sikerét említi, van, aki a kirándulások sokaságát és van, aki a nagy akciókat, amitől a pedagógusoknak vagy az intézménynek hírneve kerekedik. Mindez fontos, de a fő feladat mégsem ez. A cél hármas: megtanítani az anyagot, tudást átadni, embert faragni a gyerekekből, és meghívni őket a keresztény életre. Ez a hármas küldetés pedig mindannyiunk objektív felelőssége, melyet számon fognak kérni rajtunk: a tananyag magabiztos elsajátítása, és az emberi, valamint keresztény nevelés.

345  3462

 

Nyilván ez a nevelés elsősorban a család joga és kötelessége, de éppen azért bízzák a szülők gyermekeiket – szabad döntésük útján – az iskolára, hogy az ő szándékai szerint neveljék. A szülő a beíratással döntést hoz arról, hogy milyen értékrend mentén szeretné, ha gyermeke nevelődne. Mivel azonban a szülő nem gondolkodik el minden esetben, - sőt egyre ritkábban – az élet nagy dolgairól, ezért a nevelő küldetése még különlegesebb szerep lesz, hiszen a nevelés által indirekt módon hatnia kell a szülőkre is. Nem könnyű feladat, de csodálatos méltóság, és felelősség. Ezért kell kitüntetésekkel is elismerni a pedagógusok személyében és munkájában azt a különleges és semmi mással nem pótolható értéket, amit a következő nemzedék nevelésében képviselnek. Nem pusztán pillanatnyi sikerekre törekszünk tehát, hanem a jövő építésére, ez pedig a legszebb hivatások egyike. A színvonalas ünnepi előadást a kiskunmajsai Tomori Gimnázium tanulói adták.

72  325

214  24

563  235

346  235

43  214

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf