Nagy örömmel és büszkeséggel készültünk volt diákunk, Tápai Péter pappá szentelésére. Tudomásunk szerint Farkas János, Szabó József és Polyák Imre után ő a negyedik ember a mi iskolánkból, aki a papi hivatást választotta. (A „háttérből” szeretettel követjük a most szeminarista Vadászi József életútját is, aki szintén nálunk érettségizett.)

Szent Péter és Pál apostolok főünnepén a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban Dr. Bábel Balázs érsek úr pappá szentelte Tápai Péter és Zirig Kristóf diakónusokat. A szentmisén a Főegyházmegye papjai, valamint vendég atyák hatvanan koncelebráltak a főpásztorral. A hívek között számos helyről érkeztek zarándokok.

A hétvégén került megrendezésre a 155. Jézus Szíve búcsú Kalocsán. A három napos programsorozat jelentős része a kalocsai Szent István király templomban volt, melyet annak idején a jezsuita atyák vezettek, 1860 óta. Ekkor hívta őket a városba az iskolaalapító Kunszt József érsek. A templom közössége ma is komolyan őrzi a jezsuita atyák örökségét, és azt a nagy lelki kincset, melyet a Szent Szív tiszteletének elterjesztése jelent.

Hagyományos keretek között került megrendezésre Kalocsán az egyházmegyei horvát nemzetiségi nap. A rendezvényt a Kalocsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezte meg, Szabó László elnök vezetésével. Az elmúlt évekhez hasonlóan Antunovity János püspök születésének évfordulójához kötötték a rendezvény megülését. Antunovity János (1815 - 1888), Kunbaján született nemesi családból, amely rokonságban volt az almási Antunovics birtokos családdal. 1842-ben lett almási plébános.

2017. június 16-án adták át a „Bonis Bona” a nemzet tehetségeiért miniszteri kitüntetéseket. Iskolánkból Pócsik Olga tanárnő vehette át az elismerést. A szép, színvonalas ünnepségre a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került sor. A rendezők igazán méltó keretek közepette, egy gálaműsor részeként adták át a díjakat, ahol fiatal tehetségek léptek fel. Nagyon örültem a felemelő élménynek, valamint annak, hogy személyesen is jelen lehettem a díjátadón.

Egy 13 fős társasággal a Tomori szervezésében kirándulni indultunk június 8-án reggel a Déli-Kárpátokba. Végcél a Retyezát nevű hegység volt. A túra ötlete Gyöngyösi Tibor tanár úrban fogalmazódott meg, mivel ő alapító tagja a Hazajáró Honismereti és Turista Egyletnek is – www.hazajaroegylet.hu

A szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek úr mutatta be, koncelebráltak a város papjai. Az oltárokat a Szent István király templom közössége, a Belvárosi Plébánia képviselő-testülete, az Egyházközség lelkiségi mozgalmai, valamint a Zárdatemplom közössége építette. Hála és köszönet mindazoknak, akik az ünnep megszervezésében, a díszítésben, valamint a lebonyolításban részt vállaltak. Isten jósága megfizet minden jószándékú segítőnek! Reméljük, hogy mindenki lelki épülésére szolgált a csodálatos ünnep!

Június 15-én reggel került sorra intézményünk első Te Deum szentmiséjére. Külön öröm számunkra, hogy minden liturgikus szolgálatot iskolánk tanulói láttak el. Kosik Sándor esperes-plébános atya és egyben lelki vezetőnk szentbeszédében a hála megélésének jelentőségét hangsúlyozta és felhívta a figyelmet, hogy a keresztény embernek nap mint nap tudatosítania kell magában, mi mindenért lehet hálás.

Pünkösdvasárnap Dr. Bábel Balázs érsek úr a bérmálás szentségét szolgáltatta ki a Kalocsa-Belvárosi Plébánia fiataljainak. A zsúfolásig megtelt Főszékesegyházban felemelő ünnep volt. Reméljük, hogy a megbérmáltak hűségesen hirdetik majd az Evangéliumot minden időben!