Húsvétvasárnap délelőtt Dr. Bábel Balázs érsek ünnepi szentmisét mutatott be a kalocsai Főszékesegyházban, mely szentmisét a főpásztor magyar nemzetünkért ajánlotta fel. Érsek úr szentbeszédében a feltámadás tényét elemezte. Kiemelte, hogy Jézus feltámadását sokan sokféleképpen akarták elhomályosítani. Voltak, akik azt állították, hogy ellopták a testet, voltak, akik azt állították, hogy nem halt meg ténylegesen.

Mózesnek halála előtt azt mondotta az Úr: „prófétát támasztok testvéreid köréből, olyat, mint te vagy, ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.” Később hozzáfűzte: „nézd ma szemed elé tártam az életet, és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot… Így hát válaszd az életet, hogy te is utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá.”.

Húsvét vigíliáján a feltámadási szertartást, és ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek mutatta be a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A szertartás kezdetén megáldotta a tüzet, majd meggyújtották a feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertyát, s annak lángját a híveknek is továbbadták. Az örömének után az ige liturgiájában az üdvösség történetének főbb eseményei hangzottak el.

Március 30-án, nagypénteken keresztutat és nagypénteki szertartásokat végzett Dr. Bábel Balázs érsek a kalocsai Főszékesegyházban. A keresztúti imákat a 100 éve született Kerekes Károly O. Cist. apát elmélkedéseiből vette. A főpásztor az ima elején emlékeztetett rá, hogy a vészterhes időkben Kerekes atya több évig a Főegyházmegyében, sőt Kalocsán teljesített lelkipásztori szolgálatot.

Nagycsütörtök estéjén az utolsó vacsora szentmiséjét ünnepelték a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Dr. Bábel Balázs érsek az Eucharisztia titkáról elmélkedett szentbeszédében. Felidézte az áldozat, az étkezés, a jelenlét, valamint az emlékezés fontosságát. A prédikáció után az főpásztor elvégezte a lábmosás szertartását. Jézus szeretetének és alázatának lehajló jele ez, mely cselekvésre szólítja fel mindazokat, akik Krisztus követőinek vallják magukat.

Nagycsütörtök délelőttjén olajszentelési szentmisét mutatott be a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban Dr. Bábel Balázs érsek. A szentmise homíliájában az Eucharisztia, és a papság összefüggéséről tanított. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a szentmise a pap számára lételem, mely akkor is fontos, ha tömegek vesznek részt rajta, de akkor sem szabad elhagyni, ha a pap saját maga mutatja be.

A vezérlő fejedelem születésnapján emlékeztünk II. Rákóczi Ferencre a Tekó előtti Rákóczi szobornál.

2018. március 24-én, szombaton került sor a kecskeméti Szent Imre Általános Iskola épületében az Egyházmegyei Hittanverseny első fordulójára, amelyen Kecskemét Város és a Kecskeméti Espereskerület hittanosai mérték össze a tudásukat. Mintegy száz gyermek és fiatal vetélkedett Kecskemét különböző iskoláiból, valamint Lakitelekről, Szentkirályról, Tiszakécskéről, Kerekegyházáról, Jakabszállásról és más településekről. A tesztek kitöltése után uzsonnát is kaptak a gyerekek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában lévő köznevelési intézmények nagyböjti lelki napjának kezdetén a bajai Szent Balázs Iskolában gyülekeztek össze. A vendégvárás után az érseki szentmise a bajai Szent József templomban volt. A liturgia kezdetén minden oktatási intézmény képviselője egy gyertyát helyezett el az oltár előtt, s ezzel jelképesen egész intézményét, annak dolgozóit és diákjait Isten szeretetébe ajánlotta.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban Szent József napján évfolyam mise volt a 11.a és 11.b osztályos katolikus tanulók részvételével.