Intézményünk csatlakozott a Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben felhíváshoz, amely arra invitált mindenkit, hogy április 24-én (2008 óta a magyar népviselet napja), aki csak teheti, a hétköznapi öltözetét egészítse ki valamilyen népi darabbal, bizonyítva, hogy a régi szép magyar viseleteteket és azok kiegészítőit milyen jól lehet ötvözni a mai kor ruhadarabjaival, divatjával.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumból indult útjára 18 évvel ezelőtt a Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei Prózafelolvasó Verseny, melynek idei rendezvényén elsőként dr.

Április 12-től 15-ig a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola ötödikes diákjai látták vendégül a lengyelországi Wozniki általános iskola 16 diákját és 6 tanárát. A küldöttség tagja volt még Witold Grabowski, Tomice járás polgármestere, hiszen az Ő és Papp Zsolt iskolaigazgató együttműködésének köszönhető a két iskola közötti testvériskolai kapcsolat kialakítása.

A kiskunhalasi Csipkehotelben 2018. április 13-án immár 18. alkalommal került sor a Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei Prózafelolvasó Versenyre. Iskolánkat két tanuló képviselte, akik el is hozták az első két helyezést a középiskolás kategóriában: Tabajdi Anna, 10.A osztályos az első helyen, míg Fejes Fanni, szintén 10.A osztályos tanuló a második helyen végzett. Felkészítő tanáruk: Csuka Tiborné Gombos Erzsébet.

Bábel Balázs érsek látogatást tett a délvidéki Kúlán, ahol a helyi magyar művelődési központ nagy jubileumot ünnepelt. A Kúlai Népkör 150 évvel ezelőtt kezdte meg áldásos tevékenységét. A Kúlai Népkör alakuló közgyűlése még 1868. február 2-án tartották Szakácsy Sándor plébános kezdeményezésére. Ő ismertette a jelenlevőkkel (mintegy 30 emberrel) a Népkör megalakulásának fontosságát, jelentőségét.

A 2018-as esztendőben is három kategóriában került megrendezésre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szokásos hittanversenye. Az ötödikesek és hatodikosok Márk evangéliumából készültek fel. A hetedik-nyolcadikosok Márk evangéliuma mellett a nagy Katekizmus Eucharisztiáról szóló fejezeteit is megkapták a verseny anyagaként. Egyházmegyénk ezzel is készül a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra.

Az érseki magánkápolna búcsúját tartották Kalocsán az érseki kastélyban 2018. április 9-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén. A szentmisén a város papjai és hívei is részt vettek. Dr. Bábel Balázs érsek homíliájában elmondta, hogy az ünnep magyaros elnevezése a gyümölcsfák nemesítéséből, beoltásából származik. Átvitt értelemben az emberiségre Jézus Krisztus születése ilyen lelki nemesítést hozott. Isten úgy szerette az embert, hogy bűnös testben is elküldte hozzánk egyszülött fiát.

Húsvétvasárnap délelőtt Dr. Bábel Balázs érsek ünnepi szentmisét mutatott be a kalocsai Főszékesegyházban, mely szentmisét a főpásztor magyar nemzetünkért ajánlotta fel. Érsek úr szentbeszédében a feltámadás tényét elemezte. Kiemelte, hogy Jézus feltámadását sokan sokféleképpen akarták elhomályosítani. Voltak, akik azt állították, hogy ellopták a testet, voltak, akik azt állították, hogy nem halt meg ténylegesen.

Mózesnek halála előtt azt mondotta az Úr: „prófétát támasztok testvéreid köréből, olyat, mint te vagy, ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.” Később hozzáfűzte: „nézd ma szemed elé tártam az életet, és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot… Így hát válaszd az életet, hogy te is utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá.”.

Húsvét vigíliáján a feltámadási szertartást, és ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek mutatta be a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A szertartás kezdetén megáldotta a tüzet, majd meggyújtották a feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertyát, s annak lángját a híveknek is továbbadták. Az örömének után az ige liturgiájában az üdvösség történetének főbb eseményei hangzottak el.