Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén búcsút ünnepeltek a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A szentmise főcelebránsa Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke volt. Az ünnep kezdetén a házigazda, Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntötte a vendég főpásztort és felkérte az ünnep megtartására. A búcsún képviseltették magukat a Főszékesegyházi Káptalan tagjai, a Főegyházmegye papsága, valamint a környékbeli hívek.

A fenti címmel került megrendezésre a Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor immár huszonhetedik alkalommal a Móricgát és Bugac között fekvő Hittanyán. Ezzel a kissé talán fura kérdéssel arra akartuk ráirányítani a fiatalok figyelmét, hogy nem mindegy, milyen szerepet töltenek be embertársaik életében. Kihasználni, „felhasználni” akarják őket a saját céljaik érdekében, vagy pedig használni akarnak nekik?

A rendezvényt a Kalocsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezte meg, Szabó László elnök vezetésével 2018. június 17-én. Az elmúlt évekhez hasonlóan Antunovity János püspök születésének évfordulójához kapcsolódott a találkozó. Igazán öröm, hogy a horvát nemzetiségű híveknek ma is fontos, hogy évente az érseki székvárosba zarándokoljanak.

A hagyományosan megrendezett 156. Jézus Szíve búcsú szentségi körmenete 2018. június 10-én, vasárnap a kalocsai Szent István király templomtól indult el érseki vezetéssel. A harangszóval, énekléssel kísért hívő sokaságban ott voltak a hagyományos viseletbe öltözött kalocsai és környéki hívek.

Június hónap rendesen a papszentelések hónapja és az aratás kezdete ezen a tájon. Jézus képe az aratásról és fölszólítása ma már szinte magyarázatra szorul. A komputerizált kombájnok korában, amikor szinte önmagától végzi a gép a nyár betakarítási munkáját, keveseknek van fogalma a régi aratásról.

Június 4-én a Nemzeti összetartozás napján a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium közössége is megemlékezett a 98 évvel ezelőtt aláírt Trianoni békeszerződésről és annak következményeiről.

Június 3-án, Krisztus szent teste és vére főünnepén Bábel Balázs érsek ünnepi szentmisét mutatott be a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A főpásztor a szentmisében az Eucharisztia szentségi jelentőségéről beszélt. Elmélkedése kezdetén kiemelte, hogy ez az ünnep szerves részét képezi készületünknek a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra.

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében Bátára, valamint Mohácsra zarándokoltak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hittanosai. A program Bátán kezdődött a Szent Vér kegyhelyen szentmisével, melyet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrált. A főpásztor beszélt az Eucharisztia szerepéről életünkben, valamint mesélt a Szent Vér tiszteletéről. Elmélkedésében kifejtette, hogy a vér az ember számára lételem, az élet jelképe.

2018. június 1-jén került sor az egyházmegyei általános iskolai ballagási ünnepre Kalocsán a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Az egyházmegyei fenntartású általános iskolák ballagó diákjai ünneplőbe öltözve, iskolájuk zászlajával zarándokoltak el az egyházmegye anyatemplomába. A négyszáz diák számára a ballagási szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta. A szentbeszédet P.

Második alkalommal vett részt iskolánk a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége által szervezett KIDS Kupán, ami lényegében a katolikus iskolák országos bajnoksága.